Umiłować duszę wychowanka

Poznać samego siebie

Humor pedagogiczny