Modlitwa wychowawcy

Opowiadanie o nowych dzieciach

Umiłować duszę wychowanka

Poznać samego siebie

Humor pedagogiczny