Tony Buzan przedstawia rewolucyjne metody, które usprawniają efektywność pracy umysłowej. Jest to nieoceniona pomoc dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców. Autor omawia m.in. mapy myśli, błyskawiczne notowanie, czytanie fotograficzne, metody usprawniania pamięci w trakcie uczenia się oraz po jego zakończeniu.

Wybrane myśli:

Przytłoczyliśmy człowieka masą najrozmaitszych dziedzin i dyscyplin naukowych. Żądamy, aby uczył się, zapamiętał i pojął cały przyprawiający o dreszcz lęku sznur zagadnień, które nazwaliśmy matematyką, fizyką, chemią, biologią, zoologią, botaniką, fizjologią, socjologią, psychologią, antropologią, filozofią, historią, geografią, trygonometrią, paleontologią etc., etc. stykając się z którąkolwiek z tych dziedzin, człowiek zostaje przygnieciony nawałem dat, teorii, faktów, nazwisk i pojęć ogólnych. W rzeczywistości oznacza to całkowite wypaczenie prawidłowego podejścia do samego procesu nauczania. Podobnemu skrzywieniu ulega też sposób, w jaki sposób człowiek powinien odnosić się do informacji i wiedzy, które znajdują się w jego zasięgu.

“Wyobraźnia jest znacznie ważniejsza niż wiedza. Wiedza ma swoje ograniczenia, podczas gdy wyobraźnia obejmuje cały świat, pobudza postęp, jest źródłem wszelkiego rozwoju“ (Albert Einstein)

Przeczytaj pozostałe