Alfried Längle prowadzi Czytelnika przez szereg pytań i zagadnień pomagających zbliżyć się do indywidualnej odpowiedzi na fundamentalne pytanie o sens. „Żyć z sensem” to praktyczny przewodnik po drogach prowadzących do odnalezienia sensu — nie jakiegoś abstrakcyjnego „Wielkiego Sensu Życia”, ale konkretnego, osobistego sensu życia danego człowieka w danych okolicznościach. Żyć z sensem oznacza więc, że człowiek, ze swoimi zdolnościami i kompetencjami, ze swoim odczuwaniem i wolą, odpowiada na propozycję chwili i twórczo się z nią konfrontuje, zarówno dając, jak i otrzymując. Sens wymaga zaangażowania i bezpośredniej obecności.

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

Żyć z sensem, to ujmując rzecz najprościej, wypełnić zadanie, które właśnie przed nami stoi.

Ani rodzice dziecku, ani szef podwładnemu, ani lekarz pacjentowi nie mogą narzucić sensu. Egzystencjalnego sensu nie można nikomu nadać ani przepisać – należy go osobiście rozpoznać i odnaleźć.

Być za coś odpowiedzialnym znaczy kochać to – świadomie, tak aby żyć zgodnie z najdroższymi dla mnie wartościami. Odpowiedzialność to zaangażowanie w służbie moich wartości.

Pełnia życia to doświadczenie z całych sił każdej sytuacji. Istotne jest, abyśmy nie angażowali się w cokolwiek, ale tylko w to, w czym widzimy sens.

Przeczytaj pozostałe