Jesper Juul, europejski autorytet w dziedzinie wychowania, twierdzi, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne! Zamiast tego powinny mieć zdrowe poczucie własnej wartości, wierzyć w swoje siły i nawiązywać dobre relacje z innymi. Powinny także stopniowo uczyć się odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby także za innych.

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

Dzieci, które są często krytykowane, stają się krytyczne wobec innych lub wobec siebie.

Zachowania dzieci – bez względu na to, czy wyraża się w nim wola współdziałania, czy nie – jest równie ważne dla rozwoju i zdrowia rodziców, jak zachowanie rodziców dla rozwoju i zdrowia dziecka. Interakcja pomiędzy dorosłymi a dziećmi to proces wzajemnego uczenia się. Im bardziej szanujemy godność drugiego człowieka, tym więcej każdy z nas zyskuje.

Jedyna różnica między dzieckiem a dorosłym polega na tym, że dzieci przez kilka pierwszych lat życia sądzą, że świat został stworzony wyłącznie dla nich, a ich rodzice są wszechwładni i idealni. Zbyt szybko przekonują się, że jest inaczej – jednak po co ma temu towarzyszyć poczucie potępienia?

Przeczytaj pozostałe