Jedenaście miesięcy po wyzwoleniu z nazistowskich obozów koncentracyjnych Viktor E. Frankl wygłosił w Wiedniu szereg publicznych wykładów. Psychiatra, który wkrótce stał się sławny na całym świecie, wyjaśnił swoje główne myśli na temat sensu życia i odporności nawet w obliczu wielkich przeciwności. Mocnych dowodów na to dostarczają jego własne bolesne doświadczenia straty, głodu czy lęku przed śmiercią, które jednak pozwoliły na zaistnienie nadziei, przyjaźni i poczucia celu w obozowej rzeczywistości.

Opierając się na maksymie „Żyj tak, jakbyś żył po raz drugi i za pierwszym razem postąpił równie niewłaściwie, jak zamierzasz postąpić teraz!”, Frankl ujawnił swoje podstawowe przekonanie, że bycie człowiekiem oznacza możliwość do bycia innym w każdej sytuacji.

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

Życie nie jawi się zatem jako dane, lecz zadane – w każdej chwili jest zadaniem. Wynika z tego również, że im bardziej jest trudne, tym może być sensowniejsze.

“Życie nie jest czymś – jest sposobnością ku czemuś“ – Hebbel.

A zatem to, jaką postawę przyjmujemy wobec trudności, ukazuje, kim jesteśmy, i także w ten sposób życie może sensownie się spełnić.

Przeczytaj pozostałe