Logodydaktyka to autorska koncepcja Iwony Majewskiej-Opiełki zajmująca się całościowo wspieraniem rozwoju człowieka. Przełożona na potrzeby edukacji przyjmuje formę spójnego programu wychowawczego, który stanowi najlepszą odpowiedź na niedoskonałości dzisiejszej szkoły. W myśl założeń logodydaktyki zadaniem edukacji nie mogą być jedynie przekaz wiedzy merytorycznej i nauka krytycznego myślenia. Jej powinnością jest również przyczynianie się do wykształcenia w młodych ludziach siły charakteru i poczucia tożsamości, czyli wychowanie człowieka, który poradzi sobie w nieustannie się zmieniającym świecie. Koncepcja wychowawcza oparta na logodydaktyce bardzo dobrze sprawdzi się na każdym poziomie edukacji, umożliwiając wychowywanie uczniów do przyszłości przy równoczesnej trosce o ich teraźniejszość.

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

Misją szkoły powinno być wychowanie człowieka szczęśliwego; danie mu podstaw do tego, by mógł być szczęśliwy także wtedy, gdy będzie dojrzały; więcej – dostarczenie mu takiej siły wewnętrznej i narzędzi do działania, aby miał jak najmniej zmagań w życiu, a z tych, które się pojawią, wychodził wzbogacony.

Logodydaktyka kładzie silny nacisk na samodoskonalenie, na wychowywanie siebie i dążenie do ideału, który nam przyświeca; uważa, że wychowanie to wspólna podróż dorosłych i dzieci, w której obie strony czerpią od siebie.

Przeczytaj pozostałe