Książka Davida i Alice Kolbów to podręcznik, który daje wyczerpujący wykład filozofii uczenia na podstawie doświadczania oraz zawiera niezliczone praktyczne podpowiedzi, jak – będąc edukatorem, trenerem lub coachem – wykorzystać te idee w swojej praktyce zawodowej.

Dzięki lekturze odnaleźć można źródła i głębokie rozumienie znanych w Polsce pojęć Cyklu Uczenia się czy Stylów Uczenia się oraz zapoznać się z innymi wartościowymi pomysłami, które pozwalają badać, projektować i prowadzić procesy uczenia w paradygmacie doświadczeniowym.

Autorzy z różnych perspektyw pokazują wartość czerpania z przeżyć i doświadczeń oraz przypominają, że pełniąc rolę nauczycieli i nauczycielek pracujących na podstawie doświadczania sami musimy uczyć się i rozwijać przez całe życie. Zachęcają także profesjonalistów, aby odważali się budować i rozwijać własne, osobiste filozofie uczenia.

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

Prawdziwym nauczycielem jest ten, kto używa siebie jako mostu i zaprasza swych uczniów, by przeszli. A potem, gdy już dopomógł im przedostać się na drugi brzeg, z radością zapada się, zachęcając uczniów, by zdubowali własny – Nikos Kazantzakis

Spoglądamy wstecz z uznaniem na wybitnych nauczycieli, ale z wdzięcznością tylko na tych, którzy poruszyli w nas ludzkie uczucia – Carl gustav Jung

Być nauczycielem znaczy tak naprawdę być uczniem. Nauczanie możliwe jest wówczas, gdy ty jako nauczyciel uczysz się od swojego ucznia. Kiedy stawiasz się na jego miejscu, by móc zrozumieć to, co on rozumie, w sposób, w jaki on to rozumie – Kierkegaard

Przeczytaj pozostałe