Viktor E. Frankl – wybitny wiedeński psychiatra i neurolog, uczeń Freuda – w sposób systematyczny przedstawia teoretyczne i praktyczne podstawy swojej metody, nazwanej przez niego logoterapią. W poszukiwaniu logosu, w przywracaniu sensu podstawowym doświadczeniom ludzkiej egzystencji, cierpieniu, śmierci, miłości czy pracy, Frankl widzi drogę wyjścia z indywidualnych kryzysów duchowych i istotę terapii zaburzeń neurotycznych.

Wybrane myśli:

Każdy człowiek we wszystkich sytuacjach życiowych ma wyznaczoną wyjątkową, szczególną drogę, na której może osiągnąć urzeczywistnienie najbardziej osobistych możliwości.

Jak można poznać siebie samego? Nigdy poprzez refleksję, lecz jedynie poprzez działanie. Staraj się wypełniać swoje obowiązki, a wkrótce się przekonasz, kim jesteś. Czym natomiast są obowiązki? Wymaganiami tego właśnie dnia – Goethe.

Ten, kto żyje dla jakiegoś „dlaczego“, zniesie prawie każde „jak“ – Nietzsche.

Przeczytaj pozostałe