Przedmiotem rozważań składających się na tę publikację są trudności, na jakie możemy napotkać podczas prowadzenia mediacji. Larsson Liv podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie – jak radzić sobie z konfliktami we współczesnym świecie, w którym albo ukrywa się problemy, albo rozwiązuje je przy użyciu przemocy? Podstawą refleksji zawartych w tej książce jest Nonviolent Communication – świadomy sposób przeżywania życia, zaproponowany przez dr. Marshalla Rosenberga.

Wybrane myśli:

W czasach pokoju największa liczba aktów przemocy dokonuje się wśród żyjących w bliskich relacjach. 88% zamordowanych kobiet znało swojego mordercę. Zwykle zamordował je obecny lub były mąż czy chłopak. Na przykład w Rosji mordowanych jest rocznie 13 tysięcy kobiet. W ciągu dziesięciu lat wojny w Afganistanie zginęło 14 tysięcy Rosjan.

Wielką tragedią nie jest brutalność złych ludzi, ale milczenie dobrych (Martin Luther King).

Jesteś odpowiedzialny nie tylko za to, co mówisz, ale również za to, czego nie mówisz  (Martin Luther King).

W mediacji chodzi o to głównie, by pomóc stronom usłyszeć uczucia i potrzeby, które wyrażają. Pomoc ta polega na tłumaczeniu języka ocen na język uczuć i potrzeb.

Ludzie są bardziej skłonni do dotrzymywania umów, których są autorami.

Przeczytaj pozostałe