Książka mieści się w paradygmacie psychologii zdrowia. Podejmuje problematykę poczucia odpowiedzialności za zdrowie osób zdrowych oraz za proces zdrowienia osób chorych przewlekle (pacjentów reumatycznych i kardiologicznych).

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

Odpowiedzialność jest istotnie związana z wolnością. Bez wolności nie można mówić o odpowiedzialności, jak również „wolności nie można oddzielić od odpowiedzialności“.

Wolność przejawia się w konkretnej ludzkiej aktywności. W zależności od tego, przez co i w jaki sposób człowiek jest zaangażowany w kreowanie własnego życia, w jakość i kierunek wykorzystania swojej wolności, można mówić o stopniu dojrzałości jej struktur.

Frankl odpowiedzialność łączy z autentycznością człowieka. Zaznacza, że człowiek jest wówczas autentyczny, kiedy wybiera i decyduje świadomie a nie funkcjonuje kierowany niższym poziomem funkcjonowania, czyli reagowaniem na popędy. Dopiero w takim świadomościowym funkcjonowaniu i decydowaniu jest miejsce dla odpowiedzialności.

Przeczytaj pozostałe