Najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji, w której pokazano prostą i wszędzie możliwą do zastosowania metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych. Autorzy proponują sprawdzoną metodę dochodzenia do porozumienia możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony i we wszelkich rodzajach konfliktów – bez względu na to, czy obejmują one rodziców i dzieci, sąsiadów, współpracowników, klientów firmy. Dzięki opisanej metodzie negocjacji można łatwo nauczyć się, jak skutecznie negocjować z różnymi partnerami.

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

Harwardzki Projekt Negocjacyjny polega na podejmowaniu decyzji w poszczególnych kwestiach opierając się na meritum, a nie przetargu wokół tego, co każda ze stron mówi, że zrobi lub nie zrobi. Metoda ta sugeruje, że zawsze gdy jest możliwe, powinieneś poszukiwać wspólnych korzyści, a gdy napotkasz konfliktowe interesy, powinieneś domagać się, aby rozstrzygnięcie oparte było na kryteriach niezależnych od woli stron. Metoda ta jest twarda w stosunku do problemu i miękka w stosunku do ludzi.

Metodę tą można sprowadzić do czterech kluczowych punktów:

  • Ludzie – oddziel ludzi od problemu,
  • Interesy: skoncentruj się na interesach, a nie stanowiskach,
  • Możliwości rozwiązań: opracuj wiele różnych możliwości, poszukując wzajemnych korzyści, zanim podejmiesz decyzję,
  • Kryteria: domagaj się, aby wynik rozmów oparty był na obiektywnych kryteriach.

W roku 1964, w pewną piękną sobotę, dwóch Amerykanów – ojciec i jego 12-letni syn – bawiło się w Hyde Parku w Londynie, grając w frisbee. Niewielu Anglików widziało wcześniej tę grę. Zebrała się mała grupka ludzi, aby popatrzeć na ten dziwny sport. Wreszcie jeden z Brytyjczyków, w kapeluszu typu Homburg, podszedł do ojca i zapytał: „Przepraszam, że przeszkadzam. Obserwuję was od kwadransa. Kto wygrywa?“

Przeczytaj pozostałe