Książka ta jest zaproszeniem, by ze świadomości, że życie jest ścieżką pełną zakrętów, przejść do umiejętności pokonywania ich z opanowaniem i spokojem. Temu właśnie służy mindfulness.

Wybrane myśli:

W zasadzie medytacja mindfulness jest okazją, żeby pobyć ze sobą samym lub samą, co pozwala bez oceniania dostrzec to, co aktualnie dzieje się z Twoim umysłem, ciałem i otoczeniem.

Według Harvard Happiness Project ludzie, jeśli nie śpią, działają na autopilocie średnio przez prawie połowę czasu.

Autopilot to przeciwieństwo bycia w pełni obecnym, czyli uważnym. Ten tryb sprawdza się w działaniach mechanicznych, rutynowych.

Psycholożka Sonja Lyubomirsky oszacowała, na ile poszczególne czynniki oddziałują na nasz poziom szczęścia. Składały się na nie: w pięćdziesięciu procentach geny, w dziesięciu procentach okoliczności życiowe i w czterdziestu procentach nastawienie.

Przeczytaj pozostałe