Jon Kabat-Zinn jest twórcą metody MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction, redukcji stresu poprzez uważność), stosowanej dziś w ośrodkach zdrowia, szpitalach i klinikach w różnych częściach świata. Autor dostarcza odpowiedzi, spostrzeżeń i wskazówek, które pomogą – chwila po chwili – przestawiać świadomość tak, aby nasz kontakt z samym sobą i ze światem był pełen przestrzeni i światła, wiarygodny, nacechowany miłością.

Wybrane myśli:

Istotą mindfulness jest głębokie słuchanie – pielęgnowanie zażyłości z tym, co dzieje się w twoim życiu, pielęgnowanie tak, jakby to się naprawdę liczyło. Bo się liczy. Bardziej, niż cii się wydaje. Bardziej, niż w ogóle możesz to sobie wyobrazić.

Często tak się w życiu zapędzamy, że przemykamy przez kolejne chwile z myślą o tym, aby tylko doczekać jakichś innych chwil, kiedyś w przyszłości. Życie polega na odfajkowywaniu kolejnych pozycji z listy spraw do załatwienia, po czym wyczerpani padamy na łóżko tylko po to, by nazajutrz znów rano wprząc się w kołowrót działania.

Uważność – mindfulness przypomina nam, że możliwe jest przejście z trybu działania w tryb bycia, a dzieje się to za sprawą uwagi i przytomnej świadomości.

Przeczytaj pozostałe