Rick Hanson w swojej książce „Szczęśliwy mózg” w bardzo zrozumiały sposób wyjaśnia, jak funkcjonuje człowiek na poziomie neurofizjologicznym.

Wybrane myśli:

Każdy z „systemów operacyjnych” twojego mózgu ma zasadniczo dwa ustawienia: responsywne (reagowania) i reaktywne. Tak długo, jak długo czujesz, że twoja podstawowa potrzeba, którą zarządza dany system, jest zaspokajana, system domyślnie przyjmuje tryb responsywny.

Twój mózg jest niczym rzep na negatywne doświadczenia i jak teflon przeciw doświadczeniom pozytywnym.

Ssaki (w tym także ludzie), gdy czują się bezpieczne, zadowolone i połączone więzią z innymi, stają się bardziej przyjazne, skore do zabawy, zaciekawione i twórcze.

Zastanów się nad minionym tygodniem: na czym twój mózg się głównie koncentrował?

Przeczytaj pozostałe