John Holt na podstawie swoich obserwacji i pracy nauczycielskiej doszedł do wniosku, że głównym powodem dla którego dzieci wraz z biegiem lat uczęszczania do szkoły tracą zainteresowanie uczeniem się jest lęk uczniów przed udzieleniem nauczycielowi błędnych odpowiedzi na pytania i bycie wyśmiewanym z tego powodu przez rówieśników w klasie.

Wybrane myśli:

Alfred North Whitehead powiedział kiedyś, że łatwo jest nauczyć ludzi udzielania właściwych odpowiedzi na pytania, trudno jest natomiast nauczyć ich zadawania właściwych pytań – pytań, które byłyby interesujące, istotne, pożyteczne i ambitne.

„Życie warte przeżycia i praca warta wysiłku – tego właśnie chcę dla dzieci (i wszystkich ludzi), a nie tylko czegoś określanego mianem <>” (Patrick Farenga).

Przeczytaj pozostałe