Jérémy Lamri swojej książce „Kompetencje XXI wieku” przedstawia refleksję na temat rozwoju kompetencji przyszłości w środowisku szkolnym i zawodowym.

Wybrane myśli:

Kompetencje XXI wieku wiążą się z naszą zdolnością uczenia się, myślenia i interakcji, tak aby działać skutecznie i inteligentnie w każdej sytuacji.

Wśród umiejętności zawartych w różnych modelach kompetencji XXI wieku systematycznie wymienia się cztery: kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację i kooperację.

Kompetencje XXI wieku mogą okazać się czymś znacznie więcej niż złożonymi funkcjami poznawczymi. Mogą stać się kluczem do zbawienia ludzkości i oświeceniowym architektem naszej cywilizacji.

Jeśli już w niedalekiej przyszłości maszyny i automaty będą wykonywać za nas pracę, to w jaki sposób człowiek będzie tworzył wartość? A co ważniejsze – jaka to będzie wartość?

Przeczytaj pozostałe