Jon Kabat-Zinn, jeden z pionierów światowego ruchu mindfulness, w swojej książce wyjaśnia czym jest medytacja uważności i jakie są płynące z niej korzyści.

Wybrane myśli:

Kiedy na całym świecie nauczyciele sprawdzają obecność w klasach, dzieci odpowiadają w różnych językach, wykrzykując „obecny”, „obecna”. Wszyscy milcząco przyjmują, że dziecko znajduje się w klasie. Dziecko tak myśli, rodzice tak myślą i nauczyciel tak myśli. Jednak w klasie jest najczęściej tylko ciało dziecka. Bo dziecko często spogląda za okno, czasem przez lata, oglądając rzeczy, których nikt inny nie widzi. Myślami buja w obłokach albo w tajemnicy przed wszystkimi przeżywa koszmary, ponieważ jest lekceważone, zaniedbywane lub nawet maltretowane, żyje w wewnętrznym mroku i wtedy nie może skupić się na szkolnych zadaniach.

Im bardziej korzystamy z wynalazków techniki, im bardziej się od nich uzależniamy i poddajemy się ich wciąż przyśpieszającej aktywności, tym bardziej powinniśmy zadawać sobie pytanie: „Kiedy nasz czas będzie dostępny dla nas?”. Kiedy będziemy mieli czas na czyste bycie? Na przeżywanie własnego „analogowego” życia? Kiedy czas spędzany z rodziną będzie wystarczająco ważny, aby go niczym nie zakłócać?

Świat potrzebuje wszystkich swoich kwiatów w ich naturalnej postaci, nawet jeśli rozkwitają tylko przez najkrótsza chwilę, którą nazywamy życiem. Nasze zadanie polega na indywidualnym i zbiorowym odkryciu, jakim kwiatem jesteśmy, oraz na tym, byśmy podzielili się swoim wyjątkowym pięknem ze światem w tych drogocennych chwilach, które mamy do dyspozycji.

Przeczytaj pozostałe