Książka Jona Kabat-Zinna to praktyczny przewodnik ukazujący sposoby kultywowania uważności i jej głęboko optymistyczny i przeobrażający pogląd na ludzką naturę.

Wybrane myśli:

W trakcie naszej edukacji dowiadujemy się o tym o wiele za mało. Z reguły nasze szkoły nie kładą nacisku na czyste bycie, choć w tej dziedzinie następuje wiele zmian. Skoro uważność nie jest nauczana w szkołach, musimy uporządkować sferę czystego bycia samodzielnie. Współczesną edukację zdominowało bowiem generalne nastawienie na aktywność. Niestety jest to często aktywność pokawałkowana i wynaturzona, oderwana od jakichkolwiek prób zwrócenia uwagi, kto jest jej podmiotem, oraz od tego, czego możemy nauczyć się w kontakcie z czystym byciem. Ponadto zdecydowanie zbyt często nasza aktywność ulega presji czasu, jak gdyby przez życie przepychało nas tempo świata, nie dając nam szansy na luksus zatrzymania się, zorientowania się, gdzie właściwie jesteśmy, kto i dlaczego jest sprawcą działania. Świadomości nie ceni się zbyt wysoko. Nikt nie mówi nam o jej bogactwie, ani o tym, jak ją karmić, jak jej używać, jak się w niej zadomowić – jak może ona uzupełnić nasze braki i ograniczenia, a czasem zwykłą tyranię myślenia, jak może stworzyć przeciwwagę dla naszego myślenia i emocji, służąc nam jako niezależny wymiar inteligencji, czym zresztą w swej istocie jest.

Zapamiętajmy, że każda chwila naszego życia to chwila, w której możemy żyć całą pełnią, a nie chwilą, którą można przeoczyć. Dlaczego nie mielibyśmy przeżyć życia tak, jak gdyby rzeczywiście miało znaczenie?

Przeczytaj pozostałe