Dominika Bettman z entuzjazmem wprowadza w świat najnowszych technologii (ICT), które zmieniają nasze codzienne życie.

Wybrane myśli:

Wszystkie technologie są dziełem człowieka, ludzkiego umysłu, wyobraźni i kreatywności. Powstają, by zaspokajać ludzkie potrzeby, a w ich tworzeniu uczestniczą eksperci z różnych dziedzin – od inżynierii, przez wzornictwo, po psychologię i estetykę, a nawet etykę. Produkty, rozwiązania i usługi są i będą budowane przez ludzi i dla ludzi. Rozwój technologii powoduje niespotykane dotąd pomnożenie zastosowań i funkcjonalności, które stwarzają pole do popisu dla zawodów związanych ze sprzedażą, promocją, edukacją, sztuką itp. Jeśli analizie poddamy całość populacji, trudno będzie mówić o wypieraniu ludzi z miejsc pracy. Praca człowieka nie zniknie, ale będzie się zmieniać. Już się zmienia. Obserwujemy przesunięcie w kierunku bardziej zaawansowanej wiedzy, kompetencji o silnej specjalizacji, a także umiejętności łączenia świata rzeczywistego z cyfrowym. Przed takim wyzwaniem stoi praktycznie każda profesja.

W Chinach do przedszkoli wprowadzono niewielkiego robota o imieniu Keeko. Opowiada dzieciom historie, ucząc je liter, cyfr, logicznego myślenia i reakcji na różne sytuacje życiowe.

Psychologiczne postawy ludzi wobec zmian w organizacji firmy:
– wizjonerzy, innowatorzy, grupa elitarna (2%),
– zwolennicy zmian, ich ambasadorzy (10%),
– naśladowcy – idą za zmianami, bo inni już ich dokonali; to najbardziej zachowawcza grupa osób w firmie: z jednej strony kierują się one rozsądkiem, działają po namyśle, z drugiej często podążają za osobami wpływowymi (60%),
– późni naśladowcy (20%),
– oporni maruderzy (8%).

Przywództwo można opisywać także od strony poczucia szczęścia. Prawdziwy lider to taki, który pracuje w otoczeniu szczęśliwych pracowników.

Najlepszymi liderami są ludzie, którzy przejawiają nieustanną chęć uczenia się, wnikania w rzeczywistość i jej tworzenia.

„Im bardziej się przyjaźnię sama ze sobą, tym lepiej jest ze mną światu wokół mnie” (Natalia de Barbaro).

Przeczytaj pozostałe