Noo-psychoteoria i Noo-psychoterapia (Analiza egzystencjalno-kognitywna) jest polskim wariantem Logoterapii V. E. Frankla. Nazwa pochodzi od greckiego słowa „nous” i jest określeniem najgłębszej istoty człowieka i jego egzystencji, związanej z duchowym byciem i stawaniem się człowieka w procesie życia.
W ujęciu tym Autor akcentuje znaczenie osobowej i osobowościowej struktury egzystencji. Wskazuje na fizyczne, psychiczne i duchowe (noetyczne) oraz społeczne, kulturowe i ekologiczne wymiary ludzkiego bycia, rozwoju i stawania się.
Duchowa egzystencja jednostki stanowi o specyfice życia człowieka, związana jest z jego podmiotowo-osobowym byciem. Jest to ujęcie integrujące wielowymiarowość bycia i wielokierunkowość stania się człowieka. W pracy opisany jest obraz, rozumienie i koncepcja człowieka, przydatny w pracy różnych specjalistów ( psychologów, pedagogów, lekarzy, duszpasterzy), którzy mają do czynienia z drugim człowiekiem.

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

Termin „noetyczny“ wywodzi się z dziedzictwa mysli greckiej (nous), w której wyrażał aktywność umysłową, rozumową i duchową (umysł, rozum, duch) jednostki.

Życie ma dla człowieka zawsze „jakiś“ sens i znaczenie. Stąd można mówić o dysponowaniu przez człowieka „własną“ („osobistą“) filozofią życia i obrazem („koncepcją“) siebie.

Bycie człowieka realizuje się w świecie wartości.

Przeczytaj pozostałe