Jeffrey D. Holmes przyjrzał się szesnastu powszechnie podzielanym przekonaniom na temat nabywania wiedzy. By jednoznacznie rozstrzygnąć o ich naukowej wartości, zebrał imponującą liczbę danych z literatury naukowej i dokonał ich wnikliwej oraz krytycznej analizy. Rozprawiając się z silnie ugruntowaną wiedzą potoczną, autor pokazuje jednocześnie, jak zachować krytycyzm wobec naukowych i pseudonaukowych doniesień.

(Opis od wydawcy)

Wybrane mity:

Uczący się potrafią dokładnie ocenić, ile wiedzą

Ludzie uczą się lepiej, gdy metody nauczania są dopasowane do ich stylów przyswajania wiedzy

Wykład jest mniej skuteczny od innych metod nauczania

Przeczytaj pozostałe