Podręcznik jest zbiorem analiz i przeglądem dydaktyk specjalistycznych, będących praktycznym rozwinięciem definicji i systematyk zawartych w publikacji Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Poszczególne rozdziały ukierunkowano na dookreślanie znaczeń (definicje, klasyfikacje) oraz budowanie systematyki dydaktyki specjalnej i opracowanie założeń do projektowania dydaktyk specjalistycznych.

Wybrane myśli:

System edukacji jest wspólną wartością, która ma służyć wszystkim: uczniem sprawnym i z niepełnosprawnością, uczniom z trudnościami w uczeniu się i uczniom szczególnie uzdolnionym. Zróżnicowanie między uczniami wymaga zapewnienia im zróżnicowanego, a jednocześnie wspólnego systemu edukacji.

Dydaktyka specjalna to dział dydaktyki ogólnej, który – uwzględniając prawidłowości procesu nauczania-uczenia się – rozpoznaje reguły dostosowywania tego procesu do zróżnicowanych potrzeb uczniów przy zapewnieniu warunków zharmonizowanych relacji i kontekstów edukacyjnych.

Jakość społeczeństwa i cywilizacji mierzy się szacunkiem, jaki okazują one najsłabszym (Jan Paweł II).

Przeczytaj pozostałe