Sergiusz Trzeciak w swojej książce ukazuje karierę i rozwój zawodowy nie tylko jako pracę, ale również jako pasję. Dzięki pasji, nastawieniu na rozwój i konsekwentnej realizacji celów każdy może stać się liderem.

Wybrane myśli:

Dlaczego warto sformułować cele na piśmie? Jak wynika z badań, tylko 10% ludzi ma wyznaczone cele, a zaledwie 3% je zapisuje. Te 3% jest w stanie osiągnąć od 50 do 100 razy więcej niż osoby, które cele mają, ale ich nie zapisują.

Przypomnij sobie choćby działanie średniowiecznego cechu, gdzie mieliśmy czeladnika, który uczył się od mistrza pełniącego funkcję lidera. Ten system został zastąpiony masową edukacją, w której „mistrzowie” (wykładowcy) nie znają swoich „czeladników” (studentów). Mistrzów jest za mało, a czeladników zbyt wielu.

Syndrom ten [wyuczonej bezradności] został przedstawiony w 1967 roku przez amerykańskiego psychologa Martina Seligmana, a następnie opisany przez niego w słynnym eksperymencie z psami w klatce, które rażone były prądem. Po kilkunastu próbach wydostania się z klatki psy dały za wygraną i położyły się w apatycznym bezruchu. Nawet gdy przeniesiono je do klatki, z której mogły łatwo uciec, zaprzestały prób. Niestety nie tylko psy, ale większość ludzi jest dotknięta tym syndromem. Czasami w życiu zostajemy porażeni przysłowiowym prądem, ale nawet wtedy możemy wybrać sposób reakcji – czy będziemy apatyczni, czy też proaktywni.

Przeczytaj pozostałe