fbpx

Naszym głównym celem jest wspieranie placówek oświatowych i samorządów lokalnych w działaniach służących do podniesienia jakości edukacji.

Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR jest firmą szkoleniowo-doradczą, specjalizującą się w organizowaniu konferencji metodycznych dla dyrektorów i nauczycieli, prowadzeniu szkoleń dla rad pedagogicznych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży.

W 2018 roku powstała również Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SCHOLAR, która działa na podstawie zezwolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Zaświadczenie nr 41).

Aktualności