Klubu Młodego Odkrywcy SCHOLAR

Celem KMO jest rozwój różnych umiejętności klubowiczów poprzez wspólne doświadczanie radości z nauki.