Filozof powiedział do zamiatacza uli:
– Współczuję ci. Ciężka twa praca i brudna.
A zamiatacz odrzekł:
– Dziękuję, panie. Ale powiedz mi, jaka jest twoja praca?
– Ja studiuję ducha ludzkiego, jego czyny i żądze – odpowiedział filozof.
A wtedy zamiatacz oddalił się do swojej pracy i dodał z uśmiechem:
– Ja ci również współczuję.

(Kazimierz Wójtowicz, Przypiski, Wrocław 1992, s. 131)

Ku refleksji:

We wszystkich rzeczach zachowaj wolność ducha i patrz, dokąd cię on zaprowadzi (Ignacy Loyola).

Przeczytaj pozostałe