Pewien mędrzec chiński przychodził często nad wielką rzekę i godzinami medytował.
– Dlaczego to robisz? – zapytano go.
Mędrzec, nie odrywając oczu od płynącej wody, odpowiedział z namaszczeniem:
– Wodę można porównać do bardzo a bardzo dobrego człowieka. Gdziekolwiek przychodzi, jest szczodra i wspaniałomyślna. Wszędzie gdzie się zjawia, niesie życie.

(Kazimierz Wójtowicz, Przypiski, Wrocław 1992, s. 92)

Ku refleksji:

Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze (Jean Paul Sarte).

Przeczytaj pozostałe