– Dlaczego ciągle rozprawiasz o moich starych błędach – broni się małżonek – myślałem, że je już przebaczyłaś i zapomniałaś.
– Rzeczywiście, przebaczyłam i zapomniałam – odpowiada małżonka – tylko chcę być pewna, że ty nie zapomniałeś mojego przebaczenia i zapomnienia.

(Kazimierz Wójtowicz, Notki, Wrocław 1992, s. 109)

Ku refleksji:

👉 Człowiek nie jest nigdy tak piękny jak wtedy, gdy prosi o przebaczenie lub gdy sam przebacza (Jean Paul).

👉 Za każdym razem, kiedy przebaczasz drugiemu, osłabiasz go a siebie samego umacniasz (z Peru).

👉 Niemożliwe jest przebaczyć komuś, kto wyrządził nam zło, jeżeli to zło nas poniża. Trzeba myśleć, że nas nie poniżyło ale odsłoniło nam prawdziwy nasz poziom (Simone Weil).

Przeczytaj pozostałe